ἀγγελοσουσσουμίαστος

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀγγελοσουσσουμίαστος < ἀγγελο- + (σουσσουμιάζω) σουσσουμιασ- + -τος
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: νέα ελληνικά: αγγελοσουσσουμάτος

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ἀγγελοσουσσουμίαστος

  • που μοιάζει με άγγελο, που έχει τα χαρακτηριστικά του

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  ΠηγέςΕπεξεργασία