Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀγγελοσουσσουμίαστος < ἀγγελο- + (σουσσουμιάζω) σουσσουμιασ- + -τος
ΑΠΟΓΟΝΟΙ: νέα ελληνικά: αγγελοσουσσουμάτος

  Επίθετο επεξεργασία

ἀγγελοσουσσουμίαστος

  • που μοιάζει με άγγελο, που έχει τα χαρακτηριστικά του

Συνώνυμα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία