Σανσκριτικά (sa)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

मातृ (sa) (προφορά: matr)