Ουσιαστικό

επεξεργασία

שחקן (he) (sakhkán) αρσενικό