Αζεριανά (az) Επεξεργασία

  Χαρακτήρας Επεξεργασία

ы

  ы

  • γράμμα του αζεριανού κυριλλικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
Ь ь ы ı
ΔΦΑ : /ɯ/