Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

ı

  ı

  • γράμμα του αζεριανού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
Ь ь ы ı
ΔΦΑ : /ɯ/