Άνοιγμα κυρίου μενού

Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

син (bg) αρσενικό

  1. ο γιος

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

син (bg) αρσενικό

  1. γαλανόςΟυκρανικά (uk) Επεξεργασία