Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ώχρας

  1. ώχρα, στη γενική του ενικού