Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ώρας

  1. ώρα, στη γενική του ενικού