Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύφαλε

  1. ύφαλος, στην κλητική του ενικού