Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύστερων ουδέτερο

  1. ύστερο, στη γενική του πληθυντικού