Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύστερου ουδέτερο

  1. ύστερο, στη γενική του ενικού