Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ύστερου ουδέτερο

  1. ύστερο, στη γενική του ενικού