Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

όρκου αρσενικό

  1. όρκος, στη γενική του ενικού