Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ωοειδούς

  1. ωοειδής, στη γενική του ενικού
  2. ωοειδές, στη γενική του ενικού