Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ωκεανολόγου αρσενικό ή θηλυκό

  1. ωκεανολόγος, στη γενική του ενικού