Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ωκεανογράφου αρσενικό ή θηλυκό

  1. ωκεανογράφος, στη γενική του ενικού