Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χωρίου ουδέτερο

  1. χωρίο, στη γενική του ενικού