Κλιτικός τύπος μετοχής

επεξεργασία

χοντροκαμωμένε