Ετυμολογία

επεξεργασία
φρενώλης < φρήν + ὄλλυμι

  Επίθετο

επεξεργασία

φρενώλης,-ής, ές

  • που έχει χάσει το μυαλό του, παράφρων