Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φερέφωνου ουδέτερο