Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υπηρεσίας

  1. υπηρεσία, στη γενική του ενικού