Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

υπερκέρασης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία