Δείτε επίσης: ὑδάτων

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

υδάτων ουδέτερο