Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υγειονόμου αρσενικό ή θηλυκό

  1. υγειονόμος, στη γενική του ενικού