Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

υγειονολόγου αρσενικό ή θηλυκό

  1. υγειονολόγος, στη γενική του ενικού