Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τόκο αρσενικό