Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τριηραρχίας

  1. τριηραρχία, στη γενική του ενικού