Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τριανταριάς θηλυκό