Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τεχνητού

  1. τεχνητός, στη γενική του ενικού
  2. τεχνητό, στη γενική του ενικού