Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τερεβινθελαίου ουδέτερο

  1. τερεβινθέλαιο, στη γενική του ενικού