Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ταξιαρχίας

  1. ταξιαρχία, στη γενική του ενικού