Ετυμολογία

επεξεργασία
τίθεμαι τὰ ὅπλα < → δείτε τις λέξεις τίθεμαι και ὅπλα

  Έκφραση

επεξεργασία

τίθεμαι τὰ ὅπλα

  1. εγκαθιστώ όπλα
  2. ποιώ αμυντικά έργα, εγείρω οχυρώσεις
  3. θέτω τάξη στρατοπέδου
  4. αγραυλώ, νυκτοφυλακώ
  5. παίρνω θέση - παράταξη όπως σε μάχη
  6. (σπανιότερα) καταθέτω τα όπλα, παραδίνομαι(*)

Σημειώσεις

επεξεργασία

(*) επειδή στην αρχαιότητα τα όπλα θεωρούνταν ιερά (οὐ καταισχυνῶ τά ὅπλα τά ἱερά), προς αποφυγή της αναφοράς αυτής της λέξης, σε περίπτωση παράδοσης, χρησιμοποιούταν περισσότερο η έκφραση τίθεμαι τάς ἀσπίδας.