Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοικισμούς αρσενικό