Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συζυγίας

  1. συζυγία, στη γενική του ενικού