Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

συγκεντρώσει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος συγκεντρώνω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος συγκεντρώνω
  3. θα συγκεντρώσει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος συγκεντρώνω