Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

συ και εσύ

  Μεταφράσεις επεξεργασία