Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στίβου αρσενικό