Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σπήλιου ουδέτερο

  1. σπήλιο, στη γενική του ενικού