Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

σμίκρυνσης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία