Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκόπελο αρσενικό