Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκόπελε αρσενικό