Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκοτεινιάσματος ουδέτερο