Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκοπέλους αρσενικό