Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σιδερώματος ουδέτερο