Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σημασιολογίας

  1. σημασιολογία, στη γενική του ενικού