Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σβόλους αρσενικό