Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σακχάρου ουδέτερο

  1. σάκχαρο, στη γενική του ενικού