Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

σίαλε αρσενικό

  1. σίαλος, στην κλητική του ενικού