Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

σχετικό του ἡμέρα, αττικός τύπος τήμερον, δωρικός τύπος σάμερον < πρόθημα κι- (ἐ-κεῖ) + ἡμέρα > κι-άμερον > σήμερον

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

σήμερον (χρονικό)