Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ρήτρας

  1. ρήτρα, στη γενική του ενικού