Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ρήσου αρσενικό

  1. ρήσος, στη γενική του ενικού